[128] < 1 65 130 193 >
SFCON: Trinity
2012-10-2622:32-23:16
1Santin169
2Sarkazi139
3Dypelman-17
Blue wins with 169 : 139 : -17
dcrec

SFCON: Trinity
2012-10-2621:52-22:26
1project x-65
2Sarkazi188
3Santin103
Truq wins with 188 : 103 : -65
dcrec

SFCON: Trinity
2012-10-2619:18-19:51
1Sarkazi-24
2Santin76
3Dypelman127
Orange wins with 127 : 76 : -24
dcrec

SFCON: Trinity
2012-10-2618:01-18:30
1Santin131
2Sarkazi4
3Dypelman58
Red wins with 131 : 58 : 4
dcrec

SFCON: Trinity
2012-10-2616:37-16:58
1Santin128
2Dypelman75
3Sarkazi-11
Red wins with 128 : 75 : -11
dcrec

SFCON: Trinity
2012-10-2615:25-15:59
1Santin194
2Dypelman13
3Sarkazi44
Red wins with 194 : 44 : 13
dcrec

SFCON: Trinity
2012-10-2607:33-08:38
1Phill234
2[DEMO]Gas Kammer8
3Lord Haw Haw148
Green wins with 234 : 148 : 8
dcrec

SFCON: Trinity
2012-10-2519:43-20:01
1Santin88
2Sarkazi149
3Dypelman-14
Red wins with 149 : 88 : -14
dcrec

SFCON: Trinity
2012-10-2519:16-19:38
1Santin67
2Sarkazi8
3Dypelman111
Yellow wins with 111 : 67 : 8
dcrec

SFCON: Trinity
2012-10-2518:44-19:10
1Santin133
2Sarkazi138
3Dypelman-14
Truq wins with 138 : 133 : -14
dcrec

[128] < 1 65 130 193 >